OSP Nowa Cerekwia

Ochotnicza Straż Pożarna

W dniu 08.12.2012 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Cerekwii, rozpoczęło się szkolenie z zakresu ratownictwa medycznego - "Kwalifikowana Pierwsza Pomoc", które zostało sfinansowane ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki(POKL) Priorytet VIII. - Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. - Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1. - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Realizatorem projektu “Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla strażaków ochotników” jest firma szkoleniowa LINMED Maciej Liszka z siedzibą w Krakowie, wykonawcą EKSPERT Doradztwo Ekspertyzy Szkolenia z siedzibą w Wieliczce. Jest to drugi z 6 cylki szkoleniowych na terenie woj. opolskiego, czas trwania jednego cylku to 5 weekendów, które obejmują 66 godzin zajeć teoretycznych i praktycznych, po których 13 stycznia 2013r. przeprowadzony zostanie egzamin przed państwową komisją egzaminacyjną. Na przedostatnim zjeździe w dniach 5-6 stycznia odbędą się zajecia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Celem kształcenia jest przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej. W szkoleniu udział bierze 30 strażaków ochotników zrzeszonych i wykonujacych pracę na rzecz OSP działających na terenie woj. opolskiego.